Visie SoepbusUtrecht

Onze visie is een van mededogen, rechtvaardigheid en betekenis, uitgedrukt door middel van een zorgzame gemeenschap waar alle

mensen worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Het is in deze geest dat wij streven naar een gemeenschappelijke ontwikkeling en benadering volgens deze principes:

1. Heelheid van persoon

We herkennen van de heelheid van mensen en zullen met hen samen te werken op een geïntegreerde wijze, gelet op hun materiële,

sociale en geestelijke behoeften bv gezondheid, onderwijs, huisvesting, werkgelegenheid, inkomen, relaties en sociale betrokkenheid en

geloof.

2. Bouwen aan activa

Wij erkennen de noodzaak om ons te concentreren op de activa van mensen, niet alleen op hun behoeften en problemen, in de wetenschap

dat op de lange termijn dat mensen zich het meest effectief ontwikkelen en aan hun behoeften kunnen voldoen, indien deze activa worden

(h)erkend, gebruikt en verder uitgebouwd. Dergelijke activa zijn o.a.: vaardigheden en kennis, positieve relaties, ideeën, dromen, doelen en motieven, tijd en middelen, en contacten met personen en organisaties. Wij weten dat, wanneer mensen zich richten op hun activa en ze om kunnen zetten in actie, problemen zoals isolatie, een laag moreel of een gebrek aan vertrouwen verminderen of zelfs verdwijnen.

3. Bijdrage aan anderen

Wij bevestigen dat al onze vrijwilligers, op hun eigen manier, het potentieel hebben om bij te

dragen aan het welzijn van anderen en dat het leven over het algemeen rijker en meer bevredigend is voor degenen die zo kunnen een

bijdrage leveren en voor de sociale groepen waar zij een rol hebben. Daarom ondersteunen we mensen een positieve bijdrage te leveren

aan hun gezinnen, groepen en gemeenschappen. De SoepbusUtrecht is een belangrijke manier waardoor mensen kunnen bijdragen aan

het welzijn van anderen. Sommige vrijwilligers hebben in de vroege stadia van een dergelijke betrokkenheid vaak ondersteuning nodig.

De SoepbusUtrecht is in die zin een familie en vangt ook hen op.

4. Samenwerking

We zullen communiceren en samenwerken met hulpverleners, maatschappelijke groeperingen, kerken en lokale bedrijven om te leren van

elkaars ervaringen, om gezamenlijk actie te ondernemen waar nodig en zodoende de effectiviteit en de omvang van wat we doen te

verbeteren. Wij erkennen dat elk agentschap of programma bepaalde dingen bij draagt aan bepaalde delen van de gemeenschap.

5. Preventie en pleiten

Hoewel het onze missie is om mensen te helpen om te gaan met acute problemen in hun leven, moeten we bewust zijn van de preventie

van toekomstige problemen of voordat de problemen escaleren. En we zoeken naar mogelijkheden om de nodige financiële middelen te

verkrijgen die onze toekomst op lange termijn zullen waarborgen en voorzien van een niveau van samenhang in de levens van de mensen

die we zullen assisteren. We weten dat preventie en vroege interventie verandering vereist, niet alleen in individuen, maar ook in persoonlijke

en familiale relaties, de gemeenschap en het welzijn van agentschappen en andere organisaties.

Dit helpt ook in de politieke en economische processen. Wij erkennen de cruciale rol van belangenbehartiging bij de totstandbrenging van

een positieve verandering, of het nu individuen, groepen of hele delen van de gemeenschap zijn. Het kan met zich meebrengen pleiten voor mensen, of hen helpen om te pleiten voor zichzelf, hetzij individueel of collectief.

SoepbusUtrecht © 2011

SoepbusUtrecht